Bu haber kez okundu.

ISO kalite yönetim sistemi belgelerini almak ne kadar sürer?

Eksiksiz ve işleyen bir kalite yönetim sistemi (ISO 9001). İşletmenizin müşteri gereksinimlerini karşılama. Rekabet avantajı oluşturma ve memnuniyeti artırma yeteneğinin çekirdeğidir.Böylece işletmenizin bir tane uygulaması gerektiğine karar verdiniz. Bu geçiş çalışmalarına başlamadan önceyayınlanmış durumda olan ISO 9001:2008 dokümanlarının listelenmesi ve nasıl bir geçiş planı oluşturacağı ile görev dağılımları, ekiplerin hangileri olacağı ISO 9001:2015 termin hedeflerinin ne olduğu açıklanmış olmalıdır.

ISO 9001'nizi yaymak için birden fazla siteniz ve ulaşmak istediğiniz birden fazla kalite standardınız olabilir.

Kalite süreçlerinizi oluştururken otomatikleştirmek ve merkezileştirmek için bir elektronik kalite sistemi bile bulmuş olabilirsiniz.

ISO 9001 uygulaması gibi herhangi bir büyük proje smart hedeflerine ihtiyaç duyar. Bu da aklınızda net bir zaman aralığına ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.

Her işletme politikalar. Prosedürler ve süreçler üzerinde çalışır.Tamamen belgelenmiş olsun ya da olmasın. Sizin ve iş arkadaşlarınızın günlük olarak tuttuğu ilkeler. Faaliyetler ve eylemler. ISO 9001'nizi inşa etmek için temeldir. Başka bir deyişle. Muhtemelen bir ISO 9001 için temel bileşenlere sahipsiniz.

Herhangi bir plan oluşturmadan veya herhangi bir işlem yapmadan önceki ilk adım. Mevcut kurulumunuzun ne kadar olgun olduğunu değerlendirmektir. Bu bir kontrol konusudur. ISO 9001'yi şu şekilde açıklanabilir: sürekli gelişmek için bir organizasyonu yönetmek ve kontrol etmek üzere koordine edilmiş faaliyetlerin bütünüdür.

Kontrolü olgunluk ölçütü olarak kullanarak. Tamamen işlevsel. Dünya standartlarında bir ISO 9001'ye yolculuğunuzu ölçebilirsiniz. Buna bakmanın birkaç farklı yolu vardır.

Şirketinizin risk. Dokümantasyon. Değişiklik kontrolü. Denetim ve diğer iyi kalite kontrol direkleri yaklaşımını kendi kendine değerlendirerek başlayabilirsiniz. Başlamak için olgunluk değerlendirme testimizi deneyin.

İşletmenizin ISO denetçilerinin aradığı üst düzey kalite özellikleriyle nasıl bir ilişkisi olduğunu anlamak da önemlidir.

ISO 9001 uyumluluk değerlendirmesi

Mevcut kalite uyumunuzu ölçmek hızlı ve kolay bir iş değildir.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere kalitenin tüm işletmenize nereye dokunduğuna (ve dokunabileceğine) dikkatle bakmak anlamına gelir: Burada bir kalite belgesi olarak ISO 9001 revizyonu ele alınmaktadır.

Ürünler ve servisler

· Rol görevleri ve sorumlulukları

· Sizin ve iş arkadaşlarınızın günlük kullandıkları araç ve teknolojiler

· Güçlü yönler. Zayıf yönler. Fırsatlar ve tehditler (swot analizleri)

· Bu aşama için kendinize en az iki haftalık dikkatli bir araştırma yapın.

· Şimdi asıl işe başlıyoruz. Şu anda hangi süreçlerin ve politikaların mevcut olduğunun. Güçlü ve kontrolünüzün nerede olduğunun ve işlerin nerede sıkılması gerektiğinin farkında olmalısınız.

Bir ISO 9001 kalite politikası ve kalite hedefleri oluşturun ve iyice belgeleyin.

8 kalite yönetimi ilkesine bağlı kaldığınızdan emin olun:

· Müşteri odaklı

· Liderlik

· İnsanların katılımı

· Süreç yaklaşımı

· Yönetime sistem yaklaşımı

· Devamlı gelişim

· Gerçek karar verme

· Karşılıklı faydalı tedarikçi ilişkileri

Herhangi bir hariç tutma için gerekçelerin 2015 yayınıyla birlikte detaylı açıklaması istenmekte. Belgelenmiş prosedürler ve süreç etkileşimi açıklamaları dahil olmak üzere bir kalite el kitabı oluşturun ve iyice belgeleyin.

ISO 9001'nizin nasıl izleneceğini belirleyecek ve şirketinizin hem sürekli iyileştirme hem de kalite konusundaki taahhütlerini vurgulayacaktır. Şimdi daha önce tanımladığınız işlemleri ve prosedürleri tekrar düşünün. Bu süreçlerin etkili bir şekilde işletilmesini. Planlanmasını ve kontrolünü sağlamak için gereken belgeleri bir araya getirin.

Her sürecin basit görsel resimlerini: akış şemalarını oluşturmak çoğu açıdanher proses adımında ilgili personel için geri bildirim alarak çizileceği için oldukça başarılı olacaktır.

Ve tutarlılığı sağlamak için gelecekte değişiklikler ve eklemeler için boş belge şablonları oluşturmayı unutmayın.

4. ISO 9001 gereksinimlerinize uygunluk ve etkili ISO 9001 operasyonunun kanıtlarının kayıtlarını oluşturmaya başlayın.

Bunlar denetim bulguları. Öncesi ve sonrası veri anlık görüntüleri veya capa planları olabilir.

(bunlara daha sonra geleceğiz!)

Burada temiz. Net. Sağlam bir dokümantasyon sistemi paha biçilmezdir ve böylece ISO 9001'nizin bileşenlerini oluştururken mantıklı bir şekilde kategorize etme ve toplama şansı verir.

Elektronik formatta tipik bir yapı:

Document_navigator

Söylemeye gerek yok. Tüm bunları tek başına yapamazsınız.

Gerçek ve etkili bir ISO 9001 işinizdeki herkesin çalışma hayatına dokunacak ve onları değiştirecektir.

Bu. ISO 9001'nizi uygularken uğraşmanız gereken geri bildirim. Öneriler ve potansiyel karıştırılmış tüyler olacağı anlamına gelir.

Bütün bunlar sürecin bir parçası.

Yeni ISO 9001'nizi oluştururken nasıl iletişim kuracağınızı dikkatlice düşünün ve uygun şekilde tercihler ve öneriler etrafında şekillendirin.

İşletmenin her seviyesinde destek almak için e-postalar. Toplantılar ve sunumlar gerekecektir.

Sadece kömür yüzeyine odaklanmayın ve üst düzey değişikliklere ihtiyaç duyacağınız üst düzey desteği ihmal etmeyin. Aynı şekilde. Tamamen c düzeyi geri bildirime odaklanmayın ve pratikte zemin seviyesinde çalışmayan bir ISO 9001 uygulayın.

Süreçlerinizi oluşturun. Dokümante edin ve mümkün olduğunca verimli olmaları için adapte etmeye hazırlanın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Örneğin bir risk değerlendirme süreci şablonu şuna benzer:

Risk değerlendirme süreci

Etkileşimli süreçler ve prosedürlerle tam entegre bir ISO 9001. Kate tarafından inşa edilen qualsys ISO 9001'si gibi görünecektir:

Süreç etkileşim şeması

Çalışan bir ISO 9001 yapısının oluşturulması ne kadar sürer?

İşletmenizin büyüklüğüne ve karmaşıklığına ve ayırabileceğiniz kaynağa bağlı olacaktır ancak 4-6 ay . ISO 9001'nizi yerden kaldırmak için iyi bir kural.

ISO 9001: 2015 adımlarının ilkinden sonuncusuna kadar toparlanması getirmenizi önerdiği ISO 9001 operasyonunun kanıtlarını delile dayalı olmak durumundadır. ISO 9001: 2015. Modern iş kalite yönetim sistemi için onaylanabilir standarttır. Bu. Kelimenin tam anlamıyla işe yarayan bir ISO 9001 uyguladığınız. Dünya çapında tanınan akreditasyon IAF ve ISO damgasıdır.

Yolculuğunuzun bir sonraki adımı. ISO 9001: 2015 sertifikası alarak uygulanan ISO 9001'nizin değerini ve çalışmasını kanıtlamaktır.

ISO 9001:2015 sertifikası olmadan çalışan bir kalite yönetim sisteminiz olabilir. Ancak sertifikasyonun faydaları güçlü olabilir ve şunları içerebilir. Şirketinizin kalite yönetimine olan bağlılığının sertifikalı. Bağımsız olarak tanınması

Yeni işletmeler için ihale listelerine daha kolay giriş (ve bazı işletmeler sadece ISO 9001 onaylı tedarikçileri kabul eder) Gelişmiş itibar ve şirket imajı için sorunları gidermeye ve şeffaf entegre süreçlere bağlı kalmaya zorlamayla olmaz gönüllü olana verilmektedir.

Kalite hedefleriniz ve süreçleriniz bir araya getirildikten ve kayıtlarınızın. Politikalarınızın ve prosedürlerinizin aktif olarak takip edildiğinden. Güncellendiğinden ve sürdürüldüğünden eminseniz. Bir denetim kuruluşuyla iletişim kurmanın ve ISO 9001: 2015 denetim ayarlarınızı almanın zamanı geldi.

Denetim kuruluşunuza ve uygunluk durumuna bağlı olarak. İlk aşama bir denetimin yapılması neticelenmesi biraz zaman alabilir. Bu arada ISO 9001 operasyonel faaliyetleri takip etmek için sık sık iç denetimler planlayın ve ince ayar yapmak ve iyileştirmek için alanları vurgulayın.

Aktif ve yazılı kalite prosedürlerinizi ISO 9001 gereklilikleriyle karşılaştıracak ve potansiyel iyileştirme için rehberlik sunacaktır. Aşama 2'ye hazır olup olmadığınızı belirlemek ve ISO gerekliliklerinin anlaşılmasını. İletilmesini ve uygun şekilde belgelenmesini sağlamakla ilgilidir.

Daha sonra aşama 1 ile 2 arasında hazırlanacak 30-90 günlük bir zaman aralığı önerilir. Asıl sertifika denetimi olan aşama 2. Yönetim sisteminizin etkinliğini değerlendirecektir. Daha önce topladığınız ISO 9001 kanıtı burada paha biçilmez olacaktır, denetçinize gösterebildiğiniz kadarını gösterdiğinizden emin olun.

Eğer iso 9001 denetimini başarıyla geçerseniz işletmeniz ISO 9001:2015 belgesini almaya hak kazanmış demektir. Değilse. Neyin yanlış gittiğini stoklayın ve tekrar denemeden önce denetçinizin önerdiği değişiklikleri yapın.

ISO 9001 2008’ den ISO 9001: 2015’e geçiş dönemi ne kadar sürebilir?

Bu yüzden 9001 akredite olmamız. Örneğin metal fabrikasından daha kolaydı. Bu kolay bir süreç demek değildir. Çünkü değildir. Ve koymak istediğiniz herhangi bir standart için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla. İşletmeniz ürün üretiyorsa. Akreditasyon sürecinin üçüncül sektör hizmet sağlayıcısı olduğunuzdan daha uzun sürdüğünü fark edersiniz, denetçiniz uçtan uca üretim süreçlerinizi ve ürün kalite güvence prosedürlerinizi ayrıntılı olarak incelemek isteyecektir.

4-6 aylık ISO 9001 yapımı ve 2-3 aylık 9001 hazırlık ve denetimini göz önünde bulundurursanız. ISO 9001'nizi başlatmaktan 9001 akreditasyonunu sağlamak için kabaca 6-9 aylık bir zaman dilimi bekleyebilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.